Det har hidtil været muligt at få omklassificeret ATV-køretøjer (All Terrain Vehicle = »fire-hjulet motorcykel«) til traktor efter en konkret ansøgning til Færdselsstyrelsen. Tilladelse til omklassificering til traktor bliver udstedt på særlige betingelser, herunder at ATV’en alene godkendes til anvendelse i overensstemmelse med registreringslovens § 4 (anvendelse: Kun godkendt til skov-, landbrug og gartneri).

Denne mulighed ophører for nye ATV’ere, som hentes til Danmark efter 1. september 2017 og som har T3 godkendelse.

Vi har læst den nye skrivelse og her er vores konklusion:

Færdselsstyrelsens meddelelse betyder at en ATV med maks. hastighed der ikke overstiger 40 km/t nu kan indregistres som traktor uafhængigt erhverv såfremt følgende betingelser er til stede.

  • at købere i aldersgruppen 16-18 har et gyldigt traktorkørekort
  • at købere over 18 skal have et gyldigt kørekort

Endvidere kan det nævnes, at den tidsbegrænsede brug (i arbejdestiden) ophører og at man således kan bruge ATV'en hele døgnet.

Sluttelig kan det nævnes at den grønne afgift på køretøjet kun er 67,- DKK/årligt.

Pro ATV er en af de få importører i Danmark der er i stand til at levere ATV'ere med T3 godkendelse.

Skov og Have, Sorø er forhandler af PRO ATV'ere.

Læs hele skrivelsen fra færdselsstyrelsen (#2004)  her  samt skrivelse (#1991) her